Udruženje „Žene sa Une“ u partnerstvu sa nevladinim organizacijama „Žene ženama“ iz Sarajeva i „Ženska soba” iz Hrvatske, realizira projekt pod nazivom „Nasilje nad ženama – prepoznaj i spriječi“. Cilj ovog projekta je stvoriti unutar Bosne i Hercegovine jaku multisektorsku mrežu koja će  ukjuč iti predstavnike vladinih institucija, nevladinih organizacija i  stručnjake koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu na suzbijanju rodno uvjetovanog nasilja. Njegova svrha je djelovati kroz više nivoa, odnosno podići svijest zaposlenika vladinih institucija i nevladinih organizacija radi unaprjeđenja prijavljivanja i procesuiranja slučajeva nasilja nad ženama s fokusom na obiteljskom, seksualnom i spolno zasnovanom nasilju u post-konfliktnim zemljama. U sklopu projekta, 12. travnja 2012. godine je u Bihaću održano predavanje na temu “Mediji, javnost i pitanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji” i “Nasilje nad ženama i u obitelji u situacijama oružanih sukoba” gdje su uz organizatore, prisustvovali i predstavnici nevladinih organizacija, MUP-a Unsko-sanskog Kantona, Oružane snage BiH-a, NATO-a, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OSCE) te mnogi drugi.

Comments are closed.