Znajznanje.org je stranica usmjerena na pružanje zainteresiranim osobama relevantne, nepristrane informacije o pobačajima te pristupu ostvarivanja prava na pobačaj u Republici Hrvatskoj. Web stranica je osmišljena kao centralno mjesto za informiranje o pravu na izbor u kontekstu reproduktivnih i seksualnih prava. Naziv “Znaj znanje” indicira da je ispravna informacija jedina vodilja pri donošenju odluka vezanih uz seksualno ponašanje.

S obzirom kako do sada u Hrvatskoj nije postojala web stranica koja je objedinjavala zakonske propise i tehničke detalje, te druge važne informacije koje su potrebne za donošenje odluke o obavljanju pobačaja, autorice web stranice se su odlučile na kreaciju i pokretanje iste.

Na web stranici se ističe kako se ne promovira pobačaj, već prakticiranje prava na izbor te pravo na informacije. Ističe se kako je pravo na pobačaj kao pravo na izbor jedno od temeljnih ljudskih prava. Također se navodi kako pobačaj nije kontracepcijsko sredstvo i ne smije se koristiti na taj način te isto tako ne bi trebalo biti osuđujući. Pobaciti ili nastaviti trudnoću je odluka koja se treba donijeti na temelju informacija, osjećaja i u skladu s mogućnostima i posljedicama, dogovorno – unutar partnerskog odnosa. No, na stranici se ističe, u okviru odluke o pobačaju ili ne se ne smije propitivati autonomija žene nad vlastitim tijelom. Web stranica “Znaj znanje” te istoimena facebook stranica će se nadopunjivati informacijama koje pokrivaju seksualnu edukaciju, zakonski okvir, priziv svijesti, adresar bolnica te ostale relevantne informacije.

Web stranica je pokrenuta u sklopu projekta “Mlade žene mijenjaju svijet” u organizaciji Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, financijski potpomognutog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske.

Comments are closed.