Autonomna ženska kuća Zagreb, Centar za žene žrtve rata – Rosa i Ženska mreža Hrvatske organiziraju  obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama na Trgu bana Josipa Jelačića (ispred Hypo banke), dana 25.11.2013. u 14 sati.

Tom prilikom će upoznati građanke, građane i medije o važnosti ratifikacije Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji  od strane RH, kao i na nužnost institucionalne podrške ženama i djeci koje/i su preživjele/i partnersko nasilje.

Građanke, građani i mediji tom će prilikom vlastitim potpisom moći dati svoj glas za ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konvencija predstavlja međunarodni ugovor koji će se primjenjivati na sve oblike nasilja nad ženama, uključujući i nasilje u obitelji.

Svrha Konvencije je osigurati sveobuhvatnu zaštitu žena od različitih oblika nasilja.

RH se obavezala da će formirati tijelo koje će pratiti primjenu Konvencije.

Podržite kampanju svojim dolaskom i potpisom tražeći veća prava i punu primjenu konvencije ili podržite kampanju na način da pošaljete poruku na Potpisujem.org.

Comments are closed.