Povodom obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana mladih, Mreža mladih Hrvatske (MMH) i Inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo (GOOD Inicijativa), organizirale su javnu akciju na zagrebačkom Cvjetnom trgu.

Cilj ove akcije bio je preispitati položaj i ulogu obrazovanja u Hrvatskoj te najaviti kampanju o građanskom odgoju i obrazovanju, koja prema planu započinje 7. rujna.

“Bez daljnjeg ulaganja nemoguće je imati kvalitetno obrazovanje, a bez kvalitetnog obrazovanja koje mora obuhvatiti građanski odgoj, nema niti aktivnih građana i građanki niti demokratskog društva”, poruka je Mreža mladih Hrvatske.

„MMH je upozorio da takozvana “zemlja znanja” u obrazovanje godišnje ulaže tek 4,1 posto BDP-a, dok je prosjek u EU 5,6 posto. Usporedbe radi, susjedna Slovenija u obrazovanje ulaže 5,6 posto BDP-a i nalazi se među prvih deset zemalja EU po tom pitanju, dok se Hrvatska trenutno nalazi tek na 26. mjestu. Također, usporedbe radi, Danska u obrazovanje ulaže dvostruko više od Hrvatske, dok Finska spada među prvih pet zemalja u svijetu po ulaganju u obrazovanje“ – prenosi Libela

Inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo zalaže se za sistemsko uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja te njegovu dostupnost svim učenicima i učenicama, a provedene obrazovne reforme kritiziraju kao tek parcijalne.

Također, valja se prisjetiti kako je početkom 2015. godine GOOD Inicijativa provela istraživanje o stavovima i znanju maturanata/ica o društvenim i političkim procesima, koje je pokazalo da mladi smatraju kako se u školi izbjegavaju aktualne društvene teme. Teme seksualnosti, suvremenih medija, nacionalnih manjina i kulturne različitosti, Europske unije, zaštite okoliša i održivog razvoja, su teme koje ispitanici prepoznaju kao najmanje zastupljene ili potpuno izostavljene iz obrazovnog programa.

Ispitanici/e uglavnom prepoznaju da se u školama provode dodatne aktivnosti, prepoznaju provedbu zdravstvenog i građanskog odgoja, međutim indikativno je da oko trećine učenika/ca ne prepoznaje da se ovi programi provode u njihovoj školi.

Iz tog razloga, Mreža mladih Hrvatske i Inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, od 7. rujna pokreću kampanju o građanskom odgoju i obrazovanju. Cilj kampanje je potaknuti raspravu o važnosti građanskog odgoja i obrazovanja među građankama i građanima.

Comments are closed.