Preporuka za prevenciju i borbu protiv seksizma prvi je dokument ikada, koji sadrži dogovorenu međunarodnu definiciju seksizma i naglašava kako je seksizam manifestacija „povijesno nejednakih odnosa moći između žena i muškaraca“, što dovodi do spolne i/ili rodne diskriminacije u vidu kršenja ljudskih prava. Ističe se da je seksizam usko povezan s nasiljem prema ženama i djevojčicama te da je vid „svakodnevnog“ okruženja poniženja i straha.

Preporuka daje opće smjernice i mjere za sprječavanje i suzbijanje seksizma, koje bi se trebale ugraditi u zakonodavstvo i podizanje svijesti o seksizmu u društvu, na radnom mjestu, u obrazovnom sustavu, u kulturi i sportu te u oglašavanju i medijima.
Od država članica EU se očekuje da prate napredak u provedbi Preporuke te da Komisiju za ravnopravnost spolova VE redovito izvješćuju o svojim aktivnostima u skladu s Preporukom.

Comments are closed.