Forum o obrazovanju za rodnu ravnopravnost održan je 19. ožujka, u Sarajevu. Događaj je održan u sklopu projekta “Obrazovanjem ka ravnopravnosti”, financiranog od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a koji u partnerstvu s organizacijom Prava za sve (Bosna i Hercegovina) provodi Udruga B.a.B.e.

Cilj projekta je unaprijediti kompetencije organizacija civilnog društva u javnozagovaračkim vještinama vezanim uz uvođenje rodno osviještenog obrazovanja te uspostaviti održivu suradnju na promicanju prioriteta hrvatske razvojne suradnje i vidljivosti između organizacija civilnog društva posvećenih rodnoj ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini i Platforme CROSOL (Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske). Na forumu su sudjelovali predstavnici/ce organizacija civilnog društva iz Sarajeva te Veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, Ivan Del Vechio.

Udruga B.a.B.e. kao promotorica rodne ravnopravnosti, već se niz godina bavi obrazovnim sadržajima; od analize školskih udžbenika do izrade kurikuluma modula za obrazovanje o rodnoj ravnopravnosti koji je izradila u suradnji s prof. dr. sc. Vedranom Spajić-Vrkaš s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Propitivanje stereotipa i predrasuda o različitim ulogama koje u društvu trebaju imati osobe s obzirom na spol ključni su element hrvatskog modula, a evaluacija od strane učenika/ca u čijim školama je modul eksperimentalno provođen pokazuje kako je kod ciljane skupine (djece) pobudio veliki interes.

Na Forumu o obrazovanju za rodnu ravnopravnost predstavnice Udruge B.a.B.e. organizacijama civilnog društva iz Bosne i Hercegovine predstavile su metodologiju rada na izradi modula te postignute rezultate. Cilj je bio organizacijama civilnog društva pružiti smjernice po kojima bi izradili, uz stručnu pomoć, vlastiti modul koji bi bio sadržajno prilagođen njihovom trenutnom društvenom kontekstu. Nakon sarajevskog Foruma slijedi studijska posjeta članova/ica bosanskohercegovačkih organizacija civilnog društva Zagrebu tijekom koje će se upoznati s institucionalnim mehanizmima promicanja rodne ravnopravnosti i organizacijama civilnog društva koje su okupljene u inicijativi GOOD (Inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo) te Platformi CROSOL.

Comments are closed.