U organizaciji Centra za socijalnu skrb Zagreb – Podružnica Maksimir i su-organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava, održan je okrugli stol naziva „Izazovi u radu sa žrtvama nasilja u obitelji za vrijeme COVID-19 pandemije – važnost suradnje“ putem ZOOM platforme 26. studenog 2020. s početkom u 11 sati.

Okrugli stol je održan povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama s ciljem podizanja znanja i svijesti stručne i šire javnosti o problematici nasilja u obitelji te izazovima i problemima s kojima se državne institucije te organizacije civilnog društva susreću u direktnom radu prilikom pružanja smještaja, pomoći i podrške žrtvama nasilja u obitelji tijekom trajanja COVID-19 pandemije.

Uz moderaciju Anamarie Drožđan-Kranjčec, članice Ženske sobe, izlagačice su bile predstavnice centara za socijalnu skrb te skloništa za žene žrtve nasilja u obitelji. Predstojnica Podružnice Maksimir, Centra za socijalnu skrb Zagreb, mr. spec. Ksenija Sviben, prof. psihologije, održala je izlaganje o iskustvu rada na problematici nasilja u obitelji u vrijeme COVID-19 pandemije Podružnice Maksimir, dok je Silvija Čavić, prof. psihologije, Predstojnica Podružnice Obiteljski centar, Centra za socijalnu skrb Koprivnica govorila o zaštiti žrtava nasilja u obitelji u vrijeme pandemije, odnosno o izazovima u radu kroz perspektivu stručnjaka centra za socijalnu skrb.

Psihologinja Mateja Bubaš je ispred organizacije civilnoga društva Ženske grupe Karlovac „KORAK“ govorila o izazovima rada njihova skloništa za trajanja lockdown-a u proljeće 2020. godine te direktnim slučajevima s kojima su se susretale u skloništu. Posljednja izlagačica je bila mr. sc. Željka Barić, socijalna radnica i ravnateljica Doma za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga“ Zagreb, koja je iskustvo pandemije predstavila iz perspektive skloništa za žrtve obiteljskog nasilja.

Iako su izlagačice iz centara za socijalnu skrb istaknule kako njihove institucije ne bilježe nagli porast prijava nasilja u obitelji, skloništa se suočavaju s manjkom kapaciteta te organizacijom oko poštivanja zadanih epidemioloških mjera prilikom primanja novih osoba u prostor. U konačnici je zaključeno kako bi  povećanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji pratio i povećan broj prijava.

Okrugli stol je organiziran u okviru projekta „Centar za žrtve seksualnog nasilja“ kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Požega i Centrom za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Maksimir uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Priču ne objavljujemo odmah i jamčimo Vam anonimnost