U okviru jednogodišnjeg projekta „Zajednički za sigurno odrastanje“ kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Karlovac i Centrom za odgoj i obrazovanje djece i mladeži grada Karlovca 27. rujna 2018. godine održan je okrugli stol, u prostoru Gradske knjižnice Karlovac, na kojem su prezentirani rezultati njegova provođenja.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici/e nadležnih tijela i institucija te organizacija civilnog društva koji/e djeluju na području zaštite prava i interesa djece, obrazovanja i suzbijanja nasilja nad i među djecom i mladima.

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja, a naglasak projektnih aktivnosti jest na aktivnom uključivanju relevantnih aktera u ostvarivanje općeg cilja.

Okrugli stol je završna aktivnost i sastavni dio projekta „Zajednički za sigurno odrastanje“. Projekt financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Comments are closed.