Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 22. rujna 2015., održan je okrugli stol na lokaciji Tribina Grada Zagreba. Okrugli stol je otvorila Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, koja se u svom izlaganju posebno osvrnula na Konvenciju Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) te na Zaključne primjedbe Odbora za uklanjanje diskriminacije žena, predstavljene u Ženevi 15. srpnja ove godine. U svom je izlaganju Pravobraniteljica iznijela glavna područja zabrinutosti Odbora, a zatim je navela konkretne mjere i aktivnosti koje je ona u svom radu do sada poduzimala na tom području.

Nakon Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, izlaganje je održala i Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Anka Slošnjak, koja je predstavila praksu iz svog rada, a vezano uz žene s invaliditetom. Istakla je problem neadekvatnog smještaja žena s psihičkim teškoćama te ovisnost osoba s invaliditetom o tuđoj pomoći, što uvelike utječe na neprijavljivanje nasilja.

Koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava, dr. sc. Maja Mamula, održala je izlaganje o seksualnom nasilju, situaciji u Republici Hrvatskoj te o ulozi Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Istakla je kako je prema istraživanju koje je Ženska soba provela 2005. godine, 17% žena doživjelo silovanje ili pokušaj silovanja, a čak 95% njih to nikada nije prijavilo, što je posebno zabrinjavajući podatak.

Okrugli stol je zaključila predsjednica Mreže žena s invaliditetom, Gordana Jurčević, koja je održala izlaganje o Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

Comments are closed.