Ženska soba organizirala je i održala trening „Specifičnosti u direktnom radu sa ženama s invaliditetom koje su žrtve nasilja“ 17. i 18. svibnja 2012.godine, te “10. sastanak Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja” 18. i 19. svibnja 2012. godine u Termama Jezerčica. Na treningu su sudjelovale 23 predstavnice/i organizacija civilnog društva koje rade direktno sa ženama žrtvama nasilja u skloništima i savjetovalištima širom Hrvatske, kao i predstavnice udruga osoba sa invaliditetom i Grada Zagreba – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Gošće predavačice bile su Anka Slonjšak, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Marica Mirić, koordinatorica projekata SOIH-a, Mira Katalenić,  predsjednica Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet i Albina Žnidar, prof. rehabilitacije. Na 10. Sastanku Mreže suradnje sudjelovale su predstavnice vladinih institucija i nevladinih organizacija te Marica Mirić, koordinatorica projekata SOIH-a i Albina Žnidar, prof. rehabilitacije. Cilj treninga i 10. sastanka Mreže suradnje bio je progovoriti o specifičnim problemima i poteškoćama žena s invaliditetom vezano uz iskustva različitih oblika nasilja. Obzirom da u Hrvatskoj nemamo istraživanje koje ukazuje na rasprostranjenost različitih oblika nasilja nad ženama s invaliditetom, posljedice, razloge koji pridonose odluci o (ne)prijavljivanju nasilja, željele smo utvrditi smjernice koje bi doprinijele boljem prepoznavanju problema, većoj prijavi nasilja, a prije svega boljoj i efikasnijoj pomoći, podršci i zaštiti žena s invaliditetom.

Zaključci treninga i 10. sastanka Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija su prije svega važnost ovakvih zajedničkih edukacija i otvaranje ove iznimno kompleksne teme, kao i da se napišu preporuke vezane uz suzbijanje nasilja i rad sa ženama s invaliditetom žrtava nasilja koje će se poslati nadležnim državnim tijelima, kao što su Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, Saborski odbor za ravnopravnost spolova, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Preporuke su usmjerene na potrebu za utvrđivanjem rasprostranjenosti nasilja nad ženama s invaliditetom, osnaživanje i savjetovanje žena s invaliditetom, edukaciju predstavnika/ca nadležnih ustanova i institucija koje rade sa žrtvama nasilja kao i na stvaranje mreže organizacija koje rade sa žrtvama nasilja i osobama s invaliditetom u cilju razvoja što efikasnijeg tretmana i pružanja pomoći i podrške ženama s invaliditetom žrtvama nasilja.

Comments are closed.