U okviru programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ dana 21. ožujka 2018. godine je u prostorijama Ženske sobe održan sastanak s predstavnicima/ama reklamne agencije Imago koja je u okviru programa zadužena za razvoj Nacionalne kampanje, uključujući vizual kampanje na svim informativno-edukativnim materijalima te radio jingle.

Ispred Ženske sobe na sastanku su sudjelovale dr.sc. Maja Mamula (psihologinja, koordinatorica Ženske sobe) Anamaria Drožđan Kranjčec, dipl.iur.  (Voditeljica pravnog tima), Antonija Hojt Ilić, prof. soc. pedagogije (Voditeljica edukacijskih programa)  i Kristina Mihaljević, mag.paed.soc., (asistentica na projektima). Predstavnici/e reklamne agencije su tijekom sastanka upoznali članice Ženske sobe s idejnim rješenjem cjelokupne Nacionalne kampanje.

U prostoru reklamne agencije IMAGO je dana 29. ožujka 2018. godine održan 2. sastanak na kojem su, uz predstavnike/ce reklamne agencije i članice Ženske sobe, sudjelovale i predstavnice Ministarstva pravosuđa Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Službe za podršku žrtvama i svjedocima te Maida Pamuković, voditeljica Odjela za razvoj i  koordinaciju sustava podrške žrtvama i svjedocima i međunarodnu suradnju, Služba za podršku žrtvama i svjedocima.

Tijekom održanih sastanaka dogovoreno je krajnje idejno rješenje Nacionalne kampanje koje uključuje vizual i poruku kampanje koji će biti vidljivi na svim informativno-edukativnim materijalima u okviru programa.

Sastanci su održani u okviru programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“  kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a partnerske organizacije na projektu su:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Comments are closed.