Dana 12. lipnja 2015. u Hotelu Club Funimation Borik u Zadru, održana je jednodnevna edukacija na temu „Primjena Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja“. u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava. Edukacija je bila namijenjena svim stručnjacima/kinjama koji/e rade sa osobama koje su preživjele seksualno nasilje. Navedene struke uključuju, ali nisu ograničene na: policiju, zdravstvo, sudstvo, socijalnu skrb, obrazovni sektor, nevladin sektor.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja 29. studenog 2012. godine na prijedlog Ureda za ravnopravnost spolova. Protokol se smatra jednim od najznačajnijih koraka u osiguravanju standardizirane pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja, kako prilikom prijavljivanja, tako i procesuiranja seksualnog nasilja.

U cilju osiguranja što kvalitetnije implementacije Protokola, ali i kako bi se pridonijelo mjeri Nacionalne politike za ravnopravnost spolova (za razdoblje od 2011. do 2015.), koja propisuje unaprjeđenje suradnje svih nadležnih tijela i drugih faktora koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja, provedena je specijalizirana edukacija stručnog osoblja nadležnih institucija i tijela.

Tema edukacije bila je upoznavanje s obvezama svake od nadležnih institucija i tijela u slučaju seksualnog nasilja (policija, zdravstvo, pravosudna tijela, centri za socijalnu skrb, odgojno obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva), rad na konkretnim slučajevima, kao i predstojeći izazovi i koraci prema što uspješnijoj implementaciji Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

Edukaciju je otvorila Maja Mamula (koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava), predstavljanjem razvoja i usvajanja Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja te najavom svih govornica edukacije. Dr. sc. Maja Mamula, potom se uključila predavanjem o definiciji seksualnog nasilja, njegovim oblicima i rasprostranjenosti, s posebnim naglaskom na situaciju u Hrvatskoj po pitanju seksualnog nasilja te o ulozi Protokola. Nadalje, Julijana Stipišić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Splitu, dotakla se problematike seksualnog nasilja i seksualnih delikata s pravnog gledišta te je polaznike i polaznice edukacije upoznala s pojmovima i zakonima koji se tiču navedene problematike

Branka Žigante Živković s Visokog prekršajnog suda govorila je o Konvenciji Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te je istakla važnost njenog ratificiranja. Naposljetku, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, Lana Petö Kujundžić, osvrnula se na obaveze pravosudnog sustava u zaštiti prava žrtava seksualnog nasilja. U svom je izlaganju obuhvatila postupak i presude za kaznena djela protiv spolne slobode, gdje je govorila o trajanju sudskog postupka, njegovom cilju, ulozi suca, čimbenicima koji utječu na definiranje sankcija te pravima svih stranaka uključenih u postupak. Petö Kujundžić potom je održala i predavanje o ispitivanju djece na sudu, posebice kod kaznenih djela na štetu spolne slobode.

Sva su izlaganja popraćena brojnim primjerima iz prakse te aktivnom raspravom. Na jednodnevnoj edukaciji sudjelovali/e su mnogi predstavnici/e centara za socijalnu skrb, odgojno-obrazovnih institucija, zdravstva, pravosudnih tijela, policije, organizacija civilnog društva te drugih državnih institucija.

Ovo je treća po redu edukacija koja se bavi predstavljenom problematikom. Prva je održana u Zagrebu, 28. studenog prošle godine, a druga u Osijeku, 24. travnja ove godine.

Jednodnevna edukacija sastavni je dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske “Moj glas protiv nasilja”/”My voice against violence” koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji s dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava  i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

Comments are closed.