Ženska soba  je 30.06.2012. u sklopu kampanje „U tri klika biraj život bez nasilnika“ održala  javnu akciju na riječkom Korzu s ciljem informiranja građana o problematici nasilja nad ženama te web stranici „Sigurno mjesto“.  Javna akcija u kojoj je podijeljeno nekoliko stotina informativnih letaka i bedgeva ostvarena je zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva socijalne politike i mladih te Grada Zagreba – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Kroz sudjelovanje na javnoj akciji svoju potporu kampanji iskazali su i brojne poznate osobe: Ivanka Mazurkijević, grupa Keops, grupa Rivers, kazališna skupina Trafik, Bruno Mičetić i dr. Također podršku su iskazale i organizacije civilnog društva „Udruga za zaštitu obitelji Rijeka“ i „Centar za participaciju žena u društvenom životu“ te volonterke Ženske sobe.

Comments are closed.