Od 16. do 17. travnja, 2015. u Zagrebu je održana konferencija na temu „Ljudska prava u porodu u istočnoj Europi u organizaciji udruge RODA – Roditelji u akciji. Navedena konferencija je osma po redu mliječna konferencija udruge RODA

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici i predstavnice ukupno 25 zemalja svijeta koji su ukazali na brojne poteškoće s kojima se susreću rodilje.

Na konferenciji se ukazalo na probleme i kršenja ljudskih prava s kojima se susreću žene pri porodu diljem svijeta, poput neinformiranog pristanka, fizičkog i/ili psihičkog nasilja prema ženama tijekom poroda, neopravdane medicinske intervencije, kršenja privatnosti i intimnosti, neprisustvovanje partnera pri porodu iako je završio tečaj, i tako dalje. Također se ukazalo na problem velikog broja carskih rezova te epiziotomije, koji bi se trebali smanjiti.

Na konferenciji je istaknuta potreba za kontinuiranom edukacijom zdravstvenih djelatnika i djelatnica koji/e predstavljaju prvi i najvažniji korak skrbi o majci i djetetu.
Također, majke se ako imaju neka pitanja ili nedoumice mogu javiti na Rodin SOS telefon (01 61 77 520 ili091 22 77 220) ili putem društvenih mreža.

Comments are closed.