U organizaciji Veleposlanstva Francuske Republike u Zagrebu i GTF – Inicijative za održivi rast, 11. ožujka je održana rasprava na temu “Perspektiva žena u politici u Republici Hrvatskoj” u Medijateci Francuskog institute u Republici Hrvatskoj (Preradovićeva 5, Zagreb).

Iako Zakon o ravnopravnosti spolova koji je stupio na snagu još 2008. godine zahtjeva minimalno prisustvo od 40% žena na izbornim listama, žena u parlamentu još uvijek nema ni približno toliko. Njih je trenutno 38, što je ispod obveznog postotka za izborne liste, a i taj bi broj bio manji da dio muških kolega nakon izbora nije otišao u izvršnu vlast. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić i ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova u Republici Hrvatskoj, Helena Štimac Radin, istakle su kako politička volja zakonodavca za ova pitanja još uvijek izostaje, a kao razlog navode pogrešno tumačenje zakona: zakonodavac naime pretpostavlja da tri izborna ciklusa, navedena kao zakonski rok provedbe, ne uključuju samo parlamentarne izbore već izbore koji se u državi događaju neovisno o karakteru (bilo da su lokalni, parlamentarni, za EU parlament i slično).

Prilikom rasprave dotaklo se važnih pitanja o položaju žena u politici, pokrenuta je diskusija o tome kako žene čine politiku drugačijom, zašto su žene još uvijek nedovoljno zastupljene u politici, kako se boriti protiv niske zastupljenosti žena u politici te koju bi ulogu, u tom smislu, mogle odigrati institucije i političke stranke, imaju li žene u politici drugačije karakteristike od onih koje primjećujemo kod muškaraca u politici, koji su izazovi s kojima se susreću žene u politici za vrijeme svog političkog angažmana i slično.

Comments are closed.