19. travnja 2012. godine održana je tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na kojoj je predstavljen projekt „Žene Jugoistočne Europe u mreži za ruralni razvoja“. Tematskoj sjednici su prisustvovale članice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, predstavnice nadležnih institucija, povjerenstava za ravnopravnost spolova s lokalne razine te predstavnici/ce nevladinih udruga. Ciljevi projekta „Žene Jugoistočne Europe u mreži za ruralni razvoj“, kojeg je predstavila je gđa Mary Ann Rukavina Cipetić, izvršna direktorica Regionalnog centra za jednakost spolova (GTF), doprinos su poboljšanju sudjelovanja žena u ruralnom razvoju i osnaženju ruralnih žena u 7 zemalja jugoistočne Europe. Hrvatski Ured za ravnopravnost spolova također se bavi aktivnostima za unapjeđenje položaja žena u ruralnim područjima u sklopu svoje „Nacionalne politike za ravnopravnost spolova“ za razdoblje od 2011. do 2015. godine, što uključuje niz mjera usmjerenih ka podizanju svijesti o položaju ovih žena. Žene iz ruralnih područja imaju potencijal u gospodarskom razvoju te je bitno poticanje od strane lokalne zajednice i države na njihovo uključivanje u različite oblike udruživanja, kako obnavljanja tradicionalnih zanata i vještina (sakupljanje eteričnog bilja, izrade narodnih nošnji, tradicionalnih predmeta i sl.), tako i poticanja seoskog turizma li političkog  aktiviranja, čime bi se poboljšao njihov društveni život.

Comments are closed.