Na tribini „Sigurni kvartovi“ koja je održana u utorak, 19. travnja u prostoru Pogona (Zagreb), prikazani su rezultati analize sigurnosti na javnim mjestima u gradskoj četvrti Maksimir s naglaskom na ulično rodno uznemiravanje.

Barbara Perasović, iz inicijative Hollaback Hrvatska koja je organizirala tribinu i provela analizu, predstavila je rezultate  fokus grupa s učenicima i učenicama koji su pokazali da je ulično rodno uznemiravanje vrlo rašireno i to osobito u formi neugodnih i neželjenih komentara i gesta. Primjer izjave učenika u fokus grupi: „dobacivanje slijedi kod svake minice“; a učenice su izjavile da se uznemiravanje „događa na svakom drugom / trećem izlasku“. Istraživanje je uključilo i anketiranje 25 konobarica zaposlenih u kafićima u Maksimiru koje su opisale svoja iskustva, posebno neželjene komentare i dodirivanja, a smatraju da se uznemiravanje češće događa na radnom mjestu nego na javnim mjestima. Konobarice su također istakle da bi se njihovi nadređeni trebali više educirati o ovome problemu i uključiti u njegovo rješavanje.

Učenici/ice su nakon fokus grupa sudjelovali i u šetnji gradskom četvrti Maksimir s ciljem procjene sigurnosti i rizičnih mjesta, a svoja iskustva s te šetnje opisala je učenica Ajla iz učeničkog doma Dora Pejačević koja je istaknula da „slaba rasvjeta po mraku i obraslo grmlje koje smanjuje vidljivost smanjuje osjećaj sigurnosti“. Ajla je istaknula da ju osobito brine izostanak reakcije prolaznika kad se nešto dogodi te da zna neke slučajeve u kojima su „djevojkama napadački pristupili stariji muškarci, a prolaznici nisu reagirali“. Jedan slučaj je prijavljen policiji, ali nismo informirani o njihovom daljnjem postupanju“, istaknula je Ajla .

Josipa Tukara iz partnerske organizacije Ženska soba naglasila je važnost edukacije i osvještavanja o problemu nasilja nad ženama pri čemu je „rodno uznemiravanje nešto što percipiramo kao lakši oblik, ali kad toleriramo njega postajemo manje osjetljivi i na druge oblike nasilja. Pokazatelj toga je i činjenica da za jedno od najtežih rodnog oblika nasilja, a to je silovanje, često budu izricane minimalne kazne“, ističe Josipa.

Dominik Etlinger, predsjednik Odbora za mladež Grada Zagreba, naglasio je da Grad sa svoje strane može riješiti neke probleme koje građanke i građani prepoznaju vezano uz osvjetljenje i uređenje, te da je potrebno više govoriti o problemu i o rodnoj dimenziji što je istaknuo kao novost ove analize. „Da se dogodio neki slučaj nasilja, a drago mi je da nije, sve televizije bi bile danas ovdje. Mislim da bi rezultate trebalo predstaviti Odboru za mlade te sličnu analizu pokrenuti i u drugim četvrtima“.

Tribina je okupila predstavnike učeničkih domova i drugih institucija, inicijativa i organizacija civilnog društva te Katicu Požegu, predstavnicu mjesnog odbora Maksimirska naselja koja je izrazila interes za suradnjom te pozvala sudionike/ice da se u gradskoj četvrti ponovi tribina. Sudionici/ice su zaključili/e kako je važno djelovati na uređenje gradskih četvrti kako bi bile sigurnije, ali i na osvještavanje i edukaciju građana/ki, osobito mladih, da su svi oblici uznemiravanja i nasilja neprimjereni te da je važno reagirati te ih nastojati prevenirati i suzbijati.

Više o rezultatima projekta, kako o rezultatima dobivenim provedbom fokus grupa, tako i rezultatima anketiranih konobarica te obilaska četvrti Maksimir može se pročitati na sljedećoj adresi: link.

Comments are closed.