Udruga CESI održala je dana 22. siječnja 2018. besplatne radionice u okviru programa Socijalna pravda i jednake mogućnosti, projekta „Mlade žene žele raditi“ kojima žele pomoći mladim nezaposlenim ženama koje se ne nalaze u sustavu obrazovanja ili osposobljavanja u dobi od 18 do 30 godina na području Grada Zagreba, uz dugogodišnju podršku HZZ – područne službe Zagreb.
Cilj radionica je stjecanje komunikacijskih i drugih vještina te praktičnih znanja, kao i osnaživanje samopouzdanja i podjela iskustva za lakše nošenje s izazovima koje predstavlja ulazak u svijet rada. Nezaposlene mlade žene predstavljaju populaciju koja se nalazi u velikom riziku od daljnje socijalne isključenosti obzirom da tijekom svog života nailaze na različite prepreke koje im uključivanje na tržište rada čine otežanim. Njima su potrebni alati i vještine za ulazak na tržište rada, kao i podrška i osnaživanje, a najčešće im je pristup spomenutim resursima otežan ili nije dostupan obzirom da se ne nalaze niti u sustavu obrazovanja, niti u sustavu osposobljavanja. U okviru aktivnosti ovog projekta steći će znanja i vještine za aktivnije sudjelovanje u procesu traženja posla, pokretanja vlastitog posla i samozapošljavanje. Osim znanja i vještina za aktivnije sudjelovanje u procesu traženja posla, dobit će priliku za povezivanje i podjelu iskustava s osobama koje su u sličnoj situaciji.

Comments are closed.