Ženska soba – Centar za seksualna prava organizira nastavak „Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja“ Modul 3: Rizične žrtve seksualnog nasilja i Modul 4: Zaštita žrtava i međusektorska suradnja.

Edukacija će se održati 26. i 27. travnja 2017. godine u Arcotelu Allegra, Zagreb za sudionice i sudionike koji su sudjelovali na Modulu 1 i Modulu 2, održanima u svibnju 2016. godine.

Teme Modula 3: Rizične žrtve seksualnog nasilja Predavačice i predavači na edukaciji će biti; dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava; Maja Vukmanić Rajter, prof. soc. pedagogije, Voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja; doc. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med. psihijatar, psihoterapeut, Klinika za psihijatriju Vrapče; Ella Selak Bagarić, prof. psihologije, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba; mr. spec. Ida Šamanović, prof. specijalistica kliničke psihologije – psihoterapeutkinja KBC Zagreb, Klinika za psihološku medicine; Nikica Hamer Vidmar, prof.psihologije, voditeljica Samostalne službe za  podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

 

Specijalizirana edukacija je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Gradom Slavonskim Brodom i Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava.

Comments are closed.