U organizaciji SOIH-a, 12. prosinca 2018. godine u Zagrebu je, u okviru obilježavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama održan okrugli stol „Progovorile smo o nasilju, ne čuju nas!“

Ravnateljica Ureda, mr.sc. Helena Štimac Radin, predstavila je novu Strategiju za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023. godine. Strategija Vijeća Europe sastoji se od šest strateških ciljeva koji obvezuju države članice, a to su: sprječavanje i borba protiv rodnih stereotipa i seksizma, sprječavanje i borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osiguravanje ravnopravnog pristupa žena pravosuđu, postizanje ravnoteže u zastupljenosti žena i muškaraca pri donošenju odluka u političkom i javnom sektoru, zaštita prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila, te uvođenje načela ravnopravnosti spolova u cjelokupnu politiku i mjere. Pri tome je posebno istaknula značaj koji se u ovoj Strategiji pridaje ratifikaciji i impementaciji Istanbulske konvencije.

Podsjetila je i da je vrlo važan nacionalni dokument novi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja kojeg je, na prijedlog Ureda, ove godine donijela Vlada RH. Štimac Radin je istaknula važnost Protokola s obzirom da propisuje obveze nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja i pružanju pomoći i zaštite osobama izloženim seksualnom nasilju, kao i njihovu međusobnu suradnju. Sam Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja usklađen je s Istanbulskom konvencijom. Ravnateljica Ureda je u svome izlaganju ukazala i na problem rodnih stereotipa i seksizma s kojima se učestalo susreću i žene s invaliditetom. Napomenula je da je vrlo važna aktivna uloga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano za suzbijanje svih oblika nasilja te tako Ured potiče županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova da u svoje planove i programe uključe mjere i politike za poboljšanje statusa osoba s invaliditetom u lokalnim zajednicama.

Sandra Batlak, savjetnica u Kabinetu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku govorila je o aktivnostima Ministarstva vezano uz temu nasilja uz edukacijski program koji provodi Ministarstvo za stručnu javnost. Također, napomenula je da je povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama potpisan Sporazum o suradnji u području sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Vladi RH.

Ispred Ženske sobe prezentaciju o Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog nasilja održala je gđa. Senka Sekulić Rebić. Na okruglom stolu, uz organizatoricu Maricu Milić iz SOIH-a, sudjelovale su i predstavnice institucija Visokog prekršajnog suda, Ministarstva unutarnjih poslova, Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, predstavnice Grada Zagreba i Skupštine te predstavnici/e udruga osoba s invaliditetom.

Comments are closed.