Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka organizira danas, 25. studenog, okrugli stol na temu “Rodno uvjetovano nasilje na internetu”. Mjesto održavanja okruglog stola je Velika galerija Grada Zaboka, a govoriti će
Tajana Broz, Barbara Perasović, Tanja Cujzek i Bojana Birač, s početkom u 18 sati.
”Posljednjih godina svjedočimo rastu nasilja na Internetu, a posebice među mladima. No, uglavnom se zanemaruje rodni aspekt tog nasilja čije su vrlo često žrtve žene. Vrijeđanje, ponižavanje, dijeljenje privatnih fotografija i sramoćenje koje djevojke i žene doživljavaju na Internetu, a posebice na društvenim mrežama, ostavlja vrlo realne i stvarne posljedice po njihove živote.”, govore u priopćenju.
Održavanjem okruglog stola koji se bavi ovom tematikom organizatori će pokušati doprinijeti razumijevanju rodnog aspekta nasilja na Internetu, osvijestiti problematiku za širu javnost te predstaviti načine obrane i sprječavanja takvog nasilja, kako na individualnoj, tako i na široj, društvenoj razini.

Comments are closed.