Okrugli stol na temu Socijalno stanovanje – stambeno zbrinjavanje žena koje su preživjele partnersko nasilje održati će se 21. studenog 2012. od 10:00-14:00h u Evropskom domu Zagreb, dvorana Strasbourg, Jurišićeva 1/1, Zagreb.

Organizira ga Centar za žene žrtve rata – ROSA u sklopu provedbe projekta „Ka socijalnoj koheziji – utjecaji na politike socijalnog uključivanja za višestruko marginalizirane grupe žena i žrtve nasilja“ koji je financijski podržan od strane Europske unije kroz program IPA (2009), Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Cilj okruglog stola je povećati vidljivost problema stambenog zbrinjavanja žena koje su preživjele partnersko nasilje. Upravo su one te koje su prisiljene napustiti svoj dom jer je praksa izricanja zaštitnih mjera počinitelju nasilja da napusti zajedničku nekretninu iznimno rijetka. Stoga je stambeno zbrinjavanje jedan od ključnih elemenata socijalnog uključivanja žena koje su preživjele partnersko nasilje.

U okviru projekta, između ostalog, provedena je analiza zakonodavnog okvira RH, analiza lokalnih strategija i propisa te kvalitativno istraživanje (intervjui i fokus grupe) potreba žena koje su preživjele partnersko nasilje kroz četiri osnovne teme: briga o djeci i socijalne usluge, zapošljavanje, prekvalifikacija i obrazovanje odraslih, socijalno stanovanje i dostupna pravda, a koje ćemo na okruglom stolu prezentirati.

Comments are closed.