Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije u suradnji sa SOS telefonom za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije organizira Okrugli stol povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji će biti održan u ponedjeljak, 22. rujna, 2014. godine u Krapini, u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta, u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

Svrha okruglog stola je predstaviti provedbu Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji od strane organizacija i institucija koje se bave problematikom nasilja u obitelji na području Krapinsko-zagorske županije, kao i predstaviti rad Ministarstva socijalne politike i mladih na razvoju Mreže domova i djelatnosti socijalne skrbi za pružanje usluga izvan vlastite obitelji za žrtve obiteljskog nasilja. Uz predstavljanje rada SOS telefona, pozvani da održe prezentaciju svog rada u 2014.godini su svi Centri za socijalnu skrb s područja županije, Opća bolnica Zabok, Osnovna škola lijepa naša Tuhelj, Policijska uprava Krapinsko-zagorska te Općinski sud u Zlataru.

Tajana Broz, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova krapinsko-zagorske županije moderirat će okruglim stolom na kojem će izlagati: predstavnik/ca Ministarstva socijalne politike i mladih; Martina Keča, SOS telefon za žene žrtve nasilja; Jadranka Vuković, Centar za socijalnu skrb Krapina; Mira Jadan, Centar za socijalnu skrb Zabok; Verica Sugnetić, Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica; Stanislava Erdelja, Centar za socijalnu skrb Donja Stubica; Andreja Jurić, Policijska uprava Krapinsko-zagorska; Vesna Pavetić, Općinski sud u Zlataru; Božena Štokan, Opća bolnica Zabok; Snježana Romić, Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj.

Comments are closed.