Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske i  Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora uz potporu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske organiziraju okrugli stol „Žene ovisnice“ kao tematsku sjednicu Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora. Okrugli stol održat će se 12. prosinca 2012. godine u Hrvatskom saboru,Trg sv. Marka 6, Zagreb.

Uvodno izlaganje održati će dr. sc. Jadranka Ivandić Zimić u obliku prezentacije o istraživanju provedenom pod nazivom: „Žene ovisnice – razlike u obilježjima obitelji i obilježjima psihosocijalnog razvoja između žena i muškaraca ovisnika o drogama“. U raspravi će sudjelovati i mr. sc. Iva Prpić, pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih, prof.dr.sc. Slavko Sakoman iz klinike za psihijatriju KBC „Sestre milosrdnice“, mr. psih. Bernardica Juretić, predsjednica Humanitarne organizacije Zajednica Susret, Danica Kramarić, dr. med., načelnica Sektora za promicanje i zaštitu zdravlja u Upravi za zaštitu zdravlja Ministarstva zdravlja, Ksenija Ivečnik-Blažević, voditeljica Odjela tretmana Kaznionice u Požegi i Radovan Tatalović, prof.soc.ped., voditelj Odjela za posebne programe tretmana u Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, prof.dr.sc. Danijel Buljan, predstojnik Klinike za psihijatriju KBC „Sestre milosrdnice“, Ana Miljenović, dipl. soc., asistentica na Katedri Teorije i metode socijalnog rada Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu, dr. Zvonimir Šostar, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje Grada Zagreba te dr. Danica Romac iz Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Comments are closed.