Na osnivačkoj konferenciji u Hrvatskom novinarskom društvu (HND) 18. travnja, 2015. predstavljena je novoosnovana Hrvatska udruga žena u pravnoj profesiji. Cilj Udruge je jedinstveno djelovanje i rasprava o brojnim bitnim pitanjima vezanim uz pravnu profesiju te o pitanjima važnim za žene.

Djelatnost novoosnovane udruge je promocija, unapređenje i afirmacija statusa žena u odvjetništvu, sudstvu, korporativnom svijetu te pravnom sustavu generalno. Navedeno se planira ostvariti kroz nekoliko stručnih odbora koji će se operativno baviti određenim pitanjima te će biti nositelji projekata – Odbor za legislativu, Odbor za profesionalnu edukaciju i njezino promoviranje, Odbor za međunarodnu suradnju i Odbor za humanitarne projekte i odnose s javnošću.

Svake godine, ističu iz Hrvatske udruge žena u pravnoj profesiji, sve više studentica upisuje i završava pravni studij. U razdoblju od 2010. do danas, 71% diplomiranih studenata/ica pravnih fakulteta po predbolonjskom programu, odnosno 73% diplomiranih po bolonjskom programu bile su žene. No, službeni podatci iz 2012. o rodnoj statistici u različitim granama pravne profesije govore da što je sud višeg ranga, to je postotak sutkinja u sastavu tog suda niži, ističu iz novoosnovane Udruge.

Između ostalog, cilj Udruge je ukazati na tendencije u pravnoj struci da je unatoč povećanoj kvoti upisa žena na pravne studije, postotak žena prema višim funkcijama još uvijek vrlo nizak. Iz udruge ističu kako je nužno razmotriti uvođenje kvota, ali i nekih drugih instrumenata, kao potpornih mehanizama i privremenih mjera za provedbu ravnopravnosti spolova u društvu u kojem je proces postizanja rodne uravnoteženosti usporen.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić naglasila je da iako na rukovodećim pozicijama postoji puno žena s potencijalom za upravljačke pozicije, statistika jasno ukazuje na postojanje fenomena tzv. staklenog stropa. Podsjetila je također na istraživanja o zastupljenosti žena i muškaraca na upravljačkim i rukovodećim pozicijama u 500 najznačajnijih trgovačkih društava u Hrvatskoj. Također, pravobraniteljica je naglasila kako je nužno uz same kvote postaviti transparentnost kriterija – treba voditi računa da imamo iste kvalifikacije i reference, ali i da postoje jednake mogućnosti i dostupnost.

Hrvatska udruga žena u pravnoj profesiji već je ostvarila suradnju i dobila podršku najveće komore žena odvjetnica u SAD-u – WBASNY (Women’s Bar Association of the State of New York), a u realizaciji je suradnja sa svim značajnim srodnim međunarodnim institucijama.

Comments are closed.