U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava (Zagreb), a u sklopu projekta “Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena!”, s partnerskim organizacijama Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom žena “Hera” (Križevci), Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod) i SOS telefonom – Grad Rijeka (Rijeka),  organizirano je studijsko putovanje od 15. do 18. lipnja, 2014. godine u Beč (Austrija) kako bi se unaprijedila suradnju sa organizacijama civilnog društva iz Europske unije.

Sudionice su nakon obilaska skloništa za žene žrtve nasilja u Bečkom Novom Mjesto, posjetile sjedište Europske mreže protiv nasilja nad ženama (WAVE), čija je izvršna direktorica Maria Rösslhumer, te se upoznale s radom nacionalne S.O.S linije za žene koje su preživjele nasilje. Također, posjetile su i Intervencijski centar za nasilje u obitelji čija je izvršna direktorica Rosa Logar koja je zajedno sa kolegicama prisutne upoznala sa radom i važnošću njihove organizacije. Posljednjeg dana putovanja, Serin Duzdar upoznala je prisutne s radom organizacije Orient Express i skloništa namijenjenog za žene i djevojčice koje su žrtve prisilnog braka.

Sudionice partnerskih organizacija na projektu ostvarile su kontakte i suradnju te otvorile prostor za razmjenu iskustava i znanja s organizacijama koje se bave suzbijanjem nasilja nad ženama u Austriji. Također, usvojeni su mnogi primjeri dobre prakse u području suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja koji će uvelike koristiti u unaprjeđenju standarda u rada sa ženama žrtvama nasilja u Hrvatskoj.

Studijsko putovanje održano je u sklopu navedenog projekta, a financijski podržanog od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Comments are closed.