Na temelju međuinstitucionalne suradnje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Ministarstva unutarnjih poslova 07. prosinca 2012. godine potpisan je Memorandum o suradnji ovih dviju institucija na Policijskoj akademiji u Zagrebu. Memorandum su potpisali načelnik Policijske akademije Želimir Radmilović i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. Pravobraniteljica će u suradnji s Policijskom akademijom MUP-a u 2012. i 2013. godini, na temelju potpisanog Memoranduma, provesti niz aktivnosti s ciljem poboljšanja postupanja policijskih službenika u slučajevima obiteljskog nasilja s naglaskom na rodni senzibilitet kao i na podizanje svijesti o navedenoj problematici.

Teme izobrazbe odnositi će se na zakonodavni okvir i institucionalne mehanizme u području ravnopravnosti spolova, ovlasti rada antidiskriminacijske institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, ovlasti postupanja po diskriminacijskim osnovama, povezivanje znanja o obiteljskom nasilju s diskriminacijom temeljem spola, kao i na razmatranje slučajeva iz prakse Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova vezano za postupanje policijskih službenika i interaktivne komunikacije s Ravnateljstvom policije.

Comments are closed.