U utorak 19.ožujka u Zagrebu održati će se završna regionalna konferencija projekta Imenovanje, definiranje i sankcioiranje ekonomskog nasilja nad ženama u intimnim vezama („Naming, Framing and Blaming the Economic Violence against Women in Intimate Relationships“ ).

U studenom 2011. godine udruga B.a.B.e. započela je provedbu velikog regionalnog projekta „Imenovanje, definiranje i sankcioniranje ekonomskog nasilja nad ženama u intimnim vezama“ u suradnji s Bugarskom fondacijom za rodna istraživanja (Bugarska), Prava za sve (Bosna i Hercegovina), Sigurnom kućom Podgorica (Crna Gora) i Europskim pokretom (Srbija). Projekt je financiran od strane Europske komisije i sufininanciran od strane Ureda za udruge i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Republike Hrvatske.

Cilj projekta bio je, na jednoj razini istražiti opseg i pojavnosti ekonomskog nasilja, dok se istovremeno u partnerskom odnosu izgradila mreža organizacija koje će uspostaviti dugoročnu suradnju. U svih pet uključenih zemalja provedeno je kvalitativno istraživanje (fokus grupe i dubinski intervjui), a u Hrvatskoj je realizirano i kvantitativno istraživanje na reprezentativnom uzorku žena u intimnim vezama. Nakon identifikacije opsega i modusa vršenja ekonomskog nasilja, utvrđene su mogućnosti sankcioniranja, kao i mogućnosti pružanja pomoći žrtvama koje trpe ovu vrstu nasilja. Ujedno je istraženo koje sve oblike nasilja doživljavaju žene u intimnim vezama te u kojim se kombinacijama pojedini oblici udruženo pojavljuju.

Comments are closed.