Važnost i značenje antimobbing protokola u radnim odnosima u Republici Hrvatskoj

Javni okrugli stol „Važnost i značenje antimobbing protokola u radnim odnosima u Republici Hrvatskoj“ o protokolu protiv mobbinga na radnom mjestu održat će se u četvrtak 10. studenog 2016. u vijećnici Pravnog fakulteta u Osijeku, Stjepana Radića 13 od 11 do 14 sati.

Glavna tema okruglog stola bit će važnost i način uvođenja protokola u tijela javne uprave, javna poduzeća i ustanove, te privatna poduzeća. Okrugli stol održat će se u sklopu EU projekta „Pravo na rad bez mobbinga“. Na projektu su partneri Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, Pravni fakutet u Osijeku i Grad Zagreb, koji su pripremili predložak protokola. Moderatorica okruglog stola bit će gđa.Ljiljana Klašnja iz Ureda gradonačelnika Grada Zagreba.

Na okruglom stolu govorit će autor i urednik nedavno objavljenog Priručnika o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu izv.prof.dr.sc. Mario Vinković, koautorice doc.dr.sc. Snježana Vasiljević i mr.sc. Iris Gović Penić,te pravnik Udruge mobbing mag.iur. Ivan Hranj. Vinković ističe o protokolu: “Uvažavajući jedno od načela radnog prava – načelo diferencijacije – po kojem se neke pravne norme primjenjuju na sve radne odnose, odnosno na sve kategorije radnika, a neke samo na posebne radne odnose, odnosno posebne kategorije radnika, izradom Protokola i model-pravilnika željelo se približiti potrebama različitih poslodavaca i specifičnostima radnih odnosa kako u sustavu službeničkih odnosa, tako i u radnim odnosima u javnom i realnom sektoru. Stoga Protokol i model pravilnici koji se nalaze pred zainteresiranom javnošću i potencijalnim korisnicima projektnih rezultata podrazumijevaju mogućnosti prilagodbe potrebama poslodavaca i specifičnostima radnih odnosa. U tom smislu, model pravilnike i predloške anti-mobing protokola moguće je, u skladu sa pozitivnim propisma Republike Hrvatske i primjerima dobre prakse, u suradnji s pravnim stručnjacima Udruge mobbing, prilagoditi konkretnim potrebama zainteresiranih korisnika i involviranih dionika s ciljem optimalnije i posebnostima poslodavaca i radnih odnosa prilagođene primjene.”

Na zakusci nakon okruglog stola bit će moguće razgovarati i s Jadrankom Apostolovski, predsjednicomUdruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, voditeljicom EU projekta.

EU projekt bavi se prikupljanjem, obradom i objavom svih najvažnijih aspekata mobbinga, njihovim vrstama i prepoznavanjem, te zakonskom regulativom i pravnom praksom što uključuje i upute o zaštiti i dobivanju pravne pomoći. Kroz projekt “Pravo na rad bez mobbinga“, kreiran je e-learning alat za učenje pravnika, studenata prava, sudaca, socijalnih radnika i svih onih kojih se tiče pravna zaštita od mobbinga i diskriminacije na radnom mjestu. E-learning sustav postavljen je na stranici Pravnog fakulteta u Osijeku (www.pravos.hr/e-learning). Kroz projekt su održane radionice i treninzi za studentice i studente na osječkom Pravnom fakultetu koji su pripremani za rad u Savjetovalištu i izravno pružanje pravne pomoći u području mobbinga i diskriminacije na radnom mjestu. U tijeku je online kampanja za promicanje prava na rad bez mobbinga i diskriminacije.

Za više informacija i potvrdu sudjelovanja na okrugom stolu molimo javiti se na:
Antonio Marić, antonio.maric@mobbing.hr, tel: 01/390-7302

Comments are closed.