Ženska udruga „IZVOR“ nastavlja organizirati besplatni tečaj engleskog jezika za odrasle osobe. Tečaj se provodi u okviru Programa „Podržimo socijalno uključivanje osoba izloženih obiteljskom nasilju“, financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u partnerstvu s Gradom Osijekom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Prema uvjetima Programa tečaj je usmjeren prvenstveno prema osobama izloženim obiteljskom nasilju i članovima njihovih obitelji, te nezaposlenim osobama i svim zaposlenicima, volonterima i drugim članovima organizacija civilnog društva s područja Grada Osijeka i okolice, koji imaju prednost pri upisu.

Tečaj se održava u prostorijama Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, jedanput tjedno u trajanju od 90 minuta, 18 tjedana; u poslijepodnevnim satima. Vodi ga profesorica engleskog jezika i književnosti. Grupe polaznika/ca se oformljavaju prema dolje navedenim stupnjevima.

Prijavnicu možete preuzeti na linku: Prijavni-obrazac-za-tečaj-engleskog-jezika

te ju proslijediti putem e-maila: zenska.udruga.izvor@gmail.com

ili na adresu Udruge: V. Mačeka 20, 31207 Tenja.

Rok za prijavu za ovaj semestar je 31. siječnja 2017.

Po okončanju roka za prijavu, polaznici/ce će biti izabrani prema uvjetima poziva i redoslijedu prijave.

Odabrani će biti obaviješteni o terminu održavanja tečaja (početak veljače), dok će ostali kandidati/kinje biti uvršteni na rezervnu listu (bit će pozvani u slučaju slobodnog mjesta) te ih pozivamo da se prijave za sljedeći rok (kolovoz 2017.)

Skupine su organizirane prema stupnjevima CEFR – Zajednički europski referentni okvir za jezike.

Grupe se organiziraju prema interesu prijavljenih. Kako biste pravilno odabrali stupanj svoje predznanje možete provjeriti na: http://www.englishtag.com/tests/level_test.asp ili sličnim stranicama te se orijentirati prema dolje navedenom opisu:

A1  (beginner – pripremni stupanj)

Može razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i vrlo jednostavne fraze koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima, kao npr. o tome gdje živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje. Može voditi jednostavan razgovor pod uvjetom da sugovornik govori polako i razgovijetno te da je spreman pomoći.

A2 (elementary – temeljni stupanj)

Može razumjeti izolirane rečenice i često korištene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane za kupovanje, neposrednu, okolinu, posao). Može komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Može jednostavno opisati aspekte svojega obrazovanja, neposrednu okolinu te sadržaje iz područja zadovoljavanja neposrednih potreba.

B1 (pre-intermediate – prijelazni stupanj)

Može razumjeti glavne misli jasnog, standardnog razgovora na poznate teme s kojima se redovito susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme, itd. Može se snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojem se taj jezik govori. Može proizvesti jednostavan vezani tekst na poznatu temu ili temu od osobnog interesa. Može opisati doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje te ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove. Može razumjeti glavne misli složenog teksta o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući tehničke rasprave iz svojega stručnog područja. Može komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom bez napora s ijedne strane. Može proizvesti jasan, detaljan tekst o velikom broju tema te objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke različitih opcija.

B2 (intermediate – samostalni stupanj)

Može razumjeti složene, duže tekstove iz različitih područja i prepoznati implicitna značenja. Može se izražavati tečno i neusiljeno bez jako očitog traženja odgovarajućih izraza. Može fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim, akademskim i poslovnim situacijama. Može proizvesti jasan, dobro strukturiran i detaljan tekst pokazujući da se uspješno služi jezičnim obrascima, konektorima i kohezivnim sredstvima.

Za ostale informacije kontaktiranje „IZVOR“ na 031/290-433 svakim radnim danom u razdoblju 9-14h.

Comments are closed.