WAVE Mreža je europska mreža ženskih organizacija koja se fokusira na eliminaciju nasilja nad ženama i djecom. Osnovana 1994., trenutno broji  više od 150 članica. StepUp! kampanja je kampanja WAVE Mreže na razini Europe, a bavi se promoviranjem načina zaustavljanja nasilja nad ženama, podizanja svijesti o problemu i zaštitom žrtava nasilja nad ženama i djevojčicama.

Treću godinu zaredom, WAVE je u potrazi za posebnim umjetničkim motivom koji će se tiskati na njihovim torbama. Ako ste ženska grafička umjetnica koja je zainteresirana za stvaranje ili već stvarate društveno angažiranu umjetnost, a istovremeno pokušavate pokrenuti pozitivne promjene u društvu, pozvana si da sudjeluješ u ovom pozivu!

Zamislite i predstavite svoju viziju i interpretaciju jedne inspirativne žene, trenutka u njezinoj svakodnevici, junačkih trenutaka, nečega što smatrate inspirativnim u ženskom životu za umjetnički prikaz.

Prijava se treba sastojati od:

  • rada/umjetničkog djela, poslanog u .pdf obliku (u slučaju više podnesaka iste umjetnice, potrebno je poslati zasebne .pdf datoteke), koji je prikladan za tehniku jednobojnog sitotiska (rezolucija 300 dpi) na campaign@wave-network.org
  • kratke biografije autorice; kontakt podaci i relevantne poveznice na društvene mreže ili stranice na kojima se promovira rad autorice(Instagram, Facebook, web stranica itd.);
  • skenirane kratke izjave u kojoj se dozvoljava WAVE Mreži da koristi poslani rad kao motiv na platnenoj torbi za 2020.godinu i promociju kroz WAVE Mrežu i StepUp! kampanju u 2020./21. godini. Prava umjetnice se u potpunosti poštuju, a intelektualno vlasništvo je zaštićeno.

Nema dobne granice za ovaj poziv, međutim prijaviteljice mlađe od 18 godina trebaju priložiti i pismenu potpisanu suglasnost roditelja ili skrbnika.

Odabrani rad će biti nagrađen novčanom nagradom od 300 eura; printat će se kao motiv na platnenim torbama WAVE Mreže za 2020. godinu te će biti dijeljen i promoviran putem kanala WAVE Mreže; autorica rada dobit će 10 primjeraka platnene torbe s tiskanim motivom

Poziv je otvoren za ženske umjetnice, od 1. svibnja do 15. srpnja 2020. godine.

Step Up! kampanja i WAVE Mreža objavit će odabranu umjetnicu i pobjednički motiv do 31.kolovoza 2020. godine.

Priču ne objavljujemo odmah i jamčimo Vam anonimnost