Svakodnevno smo svjedoci/kinje napada na ženska reproduktivna prava. Razne neokonzervativne struje sustavno rade na tome da se ženama onemogući legalan, dostupan i siguran pobačaj. Ana Brakus, Marinella Matejčić i Biserka Momčinović odgovorile su na to gdje se Hrvatska nalazi po tom pitanju, u kojem smjeru ide, što se trenutačno događa i što se može učiniti.

Tribina se održala u ponedjeljak, 17.10. u 19h u Corneru (Le Mat, Otokara Keršovanija 2, Poreč).

Govornice:

Ana Brakus – magistra politologije, aktivistkinja za ženska i LGBT ljudska prava, urednica portala Libela.org

Marinella Matejčić – aktivistkinja za ženska reproduktivna prava i zdravlje, freelance novinarka na portalu Libela.org, koordinatorica portala Znaj znanje, zaposlena u udruzi PaRiter, članica FRIDA – The Young Feminist Funda i Women Deliver Young Leaders Programa

Biserka Momčinović – aktivistkinja, feministkinja, jedna od koordinatorica Ženske mreže Hrvatske, osnivačica Centra za građanske inicijative Poreč

Tribinu je moderirala Nataša Vajagić, programska koordinatorica za ženska i LGBT ljudska prava u Centar za građanske inicijative Poreč.

Comments are closed.