Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dostavila je Hrvatskom Saboru izvješće o radu za 2014. godinu. U izvješću se navode aktivnosti institucija s ciljem promicanja načela ravnopravnosti spolova (na temelju Zakona o ravnopravnosti spolova), godišnji trendovi vezani uz diskriminaciju na osnovi spola, bračnog i obiteljskog statusa, spolne orijentacije i rodnog identiteta u području rada, obrazovanja, političke participacije i medija. U odnosu na prethodnu godinu, ponovno je došlo do povećanja broja pritužbi, od kojih se najveći dio odnosi na spolnu diskriminaciju (79,7%), a najviše se pritužuju žene (72%).

Također, u izvješću su objavljeni i rezultati 7 neovisnih istraživanja:

Dva istraživanja u okviru PROGRESS-projekta („Zastupljenost žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama u poslovnim subjektima u RH“ i „Zastupljenost žena i muškaraca na upravljačkim i rukovodećim pozicijama u poslovnim subjektima u RH“); 2 istraživanja u području roditeljske skrbi („Poteškoće u ostvarivanju susreta i druženja djeteta s roditeljem s kojim dijete živi“ i „Ovršni postupci radi predaje djeteta roditelju s kojim će živjeti i o ovršnim postupcima radi ostvarivanja susreta i druženja roditelja s djetetom“; 1 istraživanje u području obrazovanja („Uvjeti i način rada studentskih pravobranitelja/ica u RH“, 1 istraživanje u području medija („Istraživanje tiska i Internet portala iz aspekta ravnopravnosti spolova“) i 1 istraživanje u području reproduktivnih prava („Praksa zdravstvenih ustanova u RH u osiguranju dostupnosti legalno induciranog pobačaja“). U posebnom dodatku nalaze se i izabrani slučajevi iz prakse institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u području rada i zapošljavanja, roditeljske skrbi, nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, obrazovanja i reproduktivnih prava, kao i analiza provedbe Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i mjera Akcijskog plana zapošljavanja.

Pravobraniteljica podsjeća da je u Izvješću o radu za 2013. preporučila da “političke stranke trebaju ustrajno raditi na osnaživanju i poticanju žena na aktivniju participaciju u političkom djelovanju unutar samih stranaka, kako bi se to odrazilo na ravnopravnu zastupljenost u vrhu hijerarhije političkog odlučivanja, čime bi se žene potaknulo na preuzimanje društvenih uloga od jednake važnosti u političkom i javnom životu”.

Osim službene web-stranice www.prs.hr na kojoj se redovno objavljuju sve aktivnosti Pravobraniteljice i drugi relevantni sadržaji, otvoreni su i službeni „Facebook“, „Twitter“, „g+“ i „You Tube HR“ profili te posebna web-stranica u okviru provedbe EU Progress-projekta „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj“ – www.staklenilabirint.prs.hr.

Comments are closed.