U suradnji s Gimnazijom Petar Preradović i u sklopu projekta „Prekinimo lanac!“, koji provodi udruga S.O.S. Virovitica, 16. i 18. listopada 2013. godine održane su radionice prevencije trgovine ljudima za učenike trećih razreda. Projekt „Prekinimo lanac!“ provodi udruga S.O.S. savjetovanje, osnaživanje, suradnja, a financijski je podržan od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

Udruga S.O.S. Virovitica održala je  pet radionica na kojima je sudjelovalo 123 učenika i učenica. Kroz radionicu i interaktivan rad učenici i učenice su bolje upoznati/e s problematikom trgovine ljudima, tko su žrtve trgovine ljudima, kako se postaje žrtva, koje su metode zaštite te kome se obratiti za pomoć.

Na kraju svake radionice učenici i učenice su ispunjavali/e kratki evaluacijski upitnik u kojem ih se tražilo da iskažu svoje zadovoljstvo temom radionice, samom radionicom, da li su naučili nešto novo i ukoliko žele da ostave komentar. Obradom evaluacijskih upitnika njih 65% je iznimno zadovoljno temom, 60% iznimno zadovoljno radionicom, 25% je ocjenjuje kao vrlo dobro. U pitanju da li su naučili nešto novo njih 87% je zaokružilo potvrdni odgovor.

Comments are closed.