Zamjenik Ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, prim. Domagoj Štimac, dr. med. spec. psihijatar, sudjelovao je 19.listopada 2016. u preventivno edukativnom programu u Odgojnom domu Bedekovčina na temu prevencije trgovanja ljudima.

Ravnateljstvo policije Ministarstva unutarnjih poslova s Poliklinikom za zaštitu djece i mladih grada Zagreba na taj je način obilježio 18. listopad kao dan kojeg je Europska unija proglasila Europskim danom suzbijanja trgovanja ljudima radi senzibilizacije javnosti i ciljanih skupine o tom problemu. Naime, u skladu s člankom 18 Direktive 2011/36/EU koju je Republika Hrvatska ratificirala, države članice dužne su poduzimati preventivne mjere u cilju senzibilizacije i podizanja svijesti javnosti kao i informiranja potencijalno vulnerabilnih skupina o opasnostima trgovanja ljudima kao obliku organiziranog kriminaliteta.

Potreba senzibiliziranja, progovaranja i poduzimanja različitih preventivnih mjera naglašena je kao prioritet u usvojenoj EU strategiji za suzbijanje trgovanja ljudima 2012-2016, a razvidna je i u postojećem Nacionalnom planu za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2012. do 2015. godine Vlade Republike Hrvatske. U tom smislu obvezu imaju sva mjerodavna i nadležna državna tijela kao i organizacije civilnog društva zemalja članica Europske unije.

Osim dr. Štimca, u programu su sudjelovali i voditeljica Službe prevencije iz Ravnateljstva policije Sandra Veber, zatim Marija Goatti i Ivo Jakić, policijski službenici Službe prevencije Ravnateljstva policije, Sanja Gospodinović, policijska službenica za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji iz Službe općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije te Andreja Jurić i Marijan Sudec, policijski službenici Policijske uprave krapinsko-zagorske.

Cilj programa je s mladim djevojkama – korisnicama Doma, kroz interaktivni rad i razgovor vođen od strane stručnjaka, progovoriti o problematici trgovanja ljudima, pridonijeti pravovremenom sprječavanju te vrste organiziranog kriminaliteta, a što u konačnici obuhvaća i prevenciju srodnih kaznenih djela.

Pružanjem kvalitetnih informacija i senzibilizacije na temu prevencije trgovanja ljudima, mlade se djevojke osvješćuju u smislu rizika koje skriva to kazneno djelo, informiraju o tom problemu, te podučavaju o svim raspoloživim mogućnostima prevencije.

Comments are closed.