Queer2queer je program psihološke podrške čiji su ciljevi povezivanje, druženje i osnaživanje mladih LGBTIQ osoba, a njihova Psihoškolica je ciklus od ukupno 7 interaktivnih predavanja o različitim temama iz područja mentalnog zdravlja. Predavanja se održavaju jednom mjesečno, od 11. mjeseca 2016. do 5. mjeseca 2017. Programi psihološke podrške općenito su slabo dostupni u našem društvu, a kada postoje, često su heteronormativni i nedovoljno uključivi za LGBTIQ osobe. Cilj ovog ciklusa je informiranje i educiranje LGBTIQ osoba o mentalnom zdravlju.

Što sve čini sliku o sebi? Koja je razlika između samopouzdanja, samopoštovanja, samoefikasnosti…? Što je psihološka otpornost? Koji su preduvjeti pozitivne slike o sebi? O svemu tome i još koječemu razgovarat ćemo na novoj Queer2queer Psihoškolici!

Iduće predavanje pod nazivom „Slika o sebi“ održava se 22.12.2016. u klubu MAMA, Preradovićeva 18, u 18 sati. Prijave trebati poslati do 21.12.2016. na: marinamilkovic88@gmail.com ili queer2queer.zg@gmail.com.

Planirane teme i termini su:
24.11.2016. Anksioznost
22.12.2016. Slika o sebi
26.01.2017. Depresija
23.02.2017. Osobna odgovornost
30.03.2017. Perfekcionizam
27.04.2017. Prokrastinacija/odgađanje
25.05.2017. Stres

Comments are closed.