Nakon izrade edukativnog animiranog filma “16 glava za ljudska prava” i premijernog prikazivanja 10. travnja 2015. godine, mladi sudionici/ce krenuli/e su u organizaciju prikazivanja filma u svojim školama. Navedeno je nastavak projekta “Mladi za ljudska prava”, a provodi ga Udruga Zora iz Čakovca u partnerstvu sa Školom animiranog filma (ŠAF) i Graditeljskom školom iz Čakovca te u suradnji s Gimnazijom Josipa Slavenskog, Srednjom školom Čakovec, Ekonomskom i trgovačkom školom, Tehničkom školom i Gospodarskom školom Čakovec.

Učenici i učenice iz Ekonomske i trgovačke škole, Tehničke škole, Gospodarske škole, Gimnazije Josipa Slavenskog, Graditeljske škole i Srednje škole Čakovec do kraja travnja imali/e su priliku sudjelovati na prikazivanju edukativnog filma kao i u popratnim edukacijama o ljudskim pravima.

Cilj je da na taj način mladi daju svoj doprinos u stvaranju boljeg društva te potiču svoje vršnjake/inje na preuzimanje aktivne uloge u zauzimanju za ljudska prava u svakodnevnim životnim situacijama.

Comments are closed.