Udruga Mobbing iz Zagreba ove godine obilježava 10 godina svog rada. Udruga je osnovana s ciljem senzibiliziranja javnosti za problem mobbinga te edukacije i stručnog savjetovanja žrtava mobbinga.

Sam pojam mobbing označava specifični oblik ponašanja na radnom mjestu kojim jedna osoba ili više njih na razne načine planirano, osmišljeno i sofisticirano narušava čast, ugled i dostojanstvo druge osobe, i to s ciljem eliminacije s radnog mjesta. Mobbing se, prema istraživanjima, najčešće događa u loše organiziranim poduzećima.

Prema podacima anketa povedenih među osobama koje su se obratile udruzi žene su češće žrtve, a muškarci zlostavljači. U skladu s time u većem postotku (66%) žene i prijavljuju mobing. Žene su izložene većem riziku da postanu žrtve zlostavljanja, dok muškarci češće sudjeluju u zlostavljačkom ponašanju. U situaciji kada su žene te koje zlostavljaju u većini slučajeva njihova je žrtva također žena. Muškarci žrtve mobbinga češće doživljavaju prijetnje i fizičke nasrtaje, dok se oko 15% žena susrelo i sa seksualnim zlostavljanjem na poslu.

Mobbing uzrokuje mnoge negativne posljedice po osobi, pa je tako 80% osoba koje su se tijekom godina obratile u udrugu Mobbing izjavilo da su se zbog zlostavljanja osjećali ponižavajuće i bespomoćno. Više od 70% osoba pak ne zna da u njihovoj tvrtki postoji osoba zadužena za zaštitu od zlostavljanja niti znaju tko je ona, iako su poslodavci/ke dužni/e radnike i radnice o tome obavijestiti.

Comments are closed.