Uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 24. studenog 2017. godine, ispred Hrvatskog sabora, održana je prosvjedna akcija “Žene Hrvatske za ratifikaciju Istanbulske konvencije do kraja 2017. godine” na kojoj su organizacije civilnog društva, aktivistkinje i političarke tražile od saborskih zastupnika/ca i Vlade RH da iskažu solidarnost sa svim ženama izloženima nasilju i diskriminaciji te da preuzmu odgovornost za ratifikaciju Konvencije, a samim time i sustavnu zaštitu svih žena Hrvatske od rodno uvjetovanog nasilja.

“Ratifikacijom Istanbulske konvencije utvrđuje se pozitivna obaveza države, odnosno financijska odgovornost države prema žrtvama nasilja. To konkretno znači, primjerice, da u slučaju ako je žena zatražila pomoć od policije, policija nije na vrijeme došla i ona je zbog toga pretrpjela nasilje, ona zbog toga može tužiti ne samo nasilnika, nego i državu jer je propustila određenu radnju koja ju je trebala zaštititi od nasilja,” objasnila je još jednom važnost ratifikacije Konvencije Sandra Benčić.

Konvencija također traži da država uloži financijska sredstva u skloništa, da skloništa budu dostupna u svim regijama Hrvatske i telefonske linije koje su dostupne 24 sata dnevno, te se posebno naglašava dostupnost stručne pomoći za žrtve seksualnog nasilja. “Tu smo u Hrvatskoj zaista potkapacitirani. Imamo Žensku sobu u Zagrebu, ali trebamo centre po cijeloj Hrvatskoj,” naglasila je Benčić.

Aktivistkinje i aktivisti, političarke i stručnjakinje, među kojima su bile Sanja Sarnavka, Rada Borić, Nataša Bijelić, Sandra Benčić i Valentina Andrašec te javne osobe Jadranka Sloković, Mirela Holy i Boris Jokić, skupljale su potpise zastupnika i zastupnica.

Organizatorice akcije pozivaju sve građanke i građane kojima je stalo do efikasne i jednako dostupne zaštite za žene i djevojčice žrtve fizičkog, seksualnog, psihičkog i ekonomskog nasilja, sve one koji vjeruju da se borbom protiv predrasuda i stereotipa i boljim obrazovanjem može smanjiti stopa nasilja nad ženama – da potpišu zahtjev za ratifikaciju Konvencije.

Comments are closed.