Ženska udruga “Izvor” započela je s provedbom projekta “Pravna pomoć za građane i građanke”. Projekt je usmjeren na pripadnice i pripadnike ranjivih društvenih skupina izloženih obiteljskom/partnerskom nasilju, uznemiravanju na radnom mjestu i diskriminaciji. U najvećem broju to su žene različite dob i socijalnog statusa.

Pravna pomoć za građane/ke rezultat je višegodišnjeg i kontinuiranog rada putem besplatnog pravnog savjetovališta i SOS telefona s posebnim naglaskom na posvećenost zaštiti i suzbijanju obiteljskog nasilja kao najčešćeg pojavnog oblika rodno uvjetovanog nasilja na kojemu Ženska udruga “Izvor” djeluje od svog osnutka kroz Program promocija i zaštita ljudskih prava i ravnopravnost spolova. Taj program se provodi kroz pružanje usluga pravne pomoći ranjivim društvenim skupinama, a poseban naglasak je stavljen na suzbijanje i prevenciju rodno uvjetovanog nasilja kao i psihološkog zlostavljanja na radnome mjestu (mobbinga) te suzbijanju svih oblika diskriminacije i diskriminatornih praksi.

Cilj projekta je učiniti dostupnima usluge besplatne pravne pomoći što većem broju građana i građankama slabijeg imovnog stanja radi ostvarivanja i zaštite njihovih prava; povećati razinu zaštite ljudskih prava i sloboda; zastupati bolji status organizacija civilnoga društva koje djeluju na području ljudskih prava i sloboda, kao dionika u socijalnom dijalogu.

Primarna prava pomoć za građanke i građane pruža se svakim radnim danom u okviru: a) pravnog savjetovališta (ured Tenja, od ponedjeljka do petka, od 9.00 do 13.00 h; ured Osijek, srijedom od 9.00 do 15.00 h); b) SOS telefona 0800 200 151 (svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 h).

Ženska udruga “Izvor” pružanje primarne pravne pomoći provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa Vlade Republike Hrvatske, a u okviru projekta “Pravna pomoć za građane i građanke”. Partner na projektu je udruga Glas čovječnosti iz Osijeka.

Comments are closed.