U amfiteatru Ravnateljstva policije u Zagrebu održan je 10. prosinca 2013. godine prvi seminar o ravnopravnosti spolova, kojem su, uz okupljene u amfiteatru, putem audio linka prisustvovali i rukovoditelji iz policijskih uprava, od načelnika uprave pa do razine voditelja službe.

 Seminar je održan u sklopu provođenja mjera «Plana djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova u MUP-u», dokumenta kojeg je temeljem «Nacionalne politike za ravnopravnost spolova» svako tijelo državne uprave dužno donijeti. Ministarstvo unutarnjih poslova svoj je Plan djelovanja za ovo područje također donijelo, riječ je o Planu od 2011. do 2015. godine, a temeljem njega osnovana je i Radna skupina za ravnopravnost spolova, čija je opća uloga vođenje brige o pridržavanju mjera iz Plana djelovanja s ciljem punog ostvarivanja načela ravnopravnosti spolova u MUP-u. Koordinatorica za ravnopravnost spolova u MUP-u pomoćnica je ministra unutarnjih poslova Ines Krajčak.

Ines Krajčak uvodno je pojasnila značenje rodne ravnopravnosti te ulogu nacionalnih institucija i zakona u osvještavanju važnosti ravnopravnosti spolova. Istaknula je kako je u zadaći da analiziraju, prate i podržavaju jednako postupanje prema svim osobama i da se osigura jedinstvena primjena zakona o ravnopravnosti spolova na razini država članica EU. Republika Hrvatska od 2004. godine izgrađuje svoj institucionalni i zakonodavni okvir za ravnopravnost spolova, i to kroz Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o suzbijanju diskriminacije te Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova. Temeljem ovih zakonskih okvira donesen je i «Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova u MUP-u».

Voditeljica radne skupine Višnja Stanić Šajatović te članovi Dušan Miljuš i Iva Balgač održali su potom prezentacije ne bi li sudionike seminara upoznali sa specifičnostima ovog područja i uloge našeg ministarstva te svih njegovih djelatnika i djelatnica u njemu. Voditeljica Stanić Šajatović govorila je o zakonodavnom okviru područja ravnopravnosti spolova i Planu djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova, dok je član Dušan Miljuš prezentirao mjere utvrđene Planom djelovanja, pojasnio njih, ali i koje su ih ustrojstvene jedinice dužne provoditi i na koji način. Članica Iva Balgač je, uz spominjanje praktičnih primjera za unapređenje područja ravnopravnosti spolova u MUP-u, predstavila Smjernice za rodno osjetljivu policijsku praksu.

Okupljenima je podijeljena i brošura “Smjernice za rodno osjetljivu policijsku praksu s posebnim osvrtom na privlačenje, odabir i profesionalni razvoj žena u policiji”, koju je izradila Mreža žena policijskih službenika Jugoistočne Europe – WPON, a na kraju seminara ispunili su i “Upitnik za samoprocjenu o rodnoj osjetljivosti policijske prakse”, koji će nakon obrade prikupljenih podataka moći poslužiti kao dobar putokaz u kojem smjeru s mjerama iz Plana djelovanja krenuti. Upitnik je odaslan i po svim policijskim upravama te će ga djelatnici i djelatnice MUP-a kojima je upućen ispunjavati do 13. siječnja iduće godine, nakon čega će uslijediti analiza rezultata.

Comments are closed.