Karta OCD-a

karta OCD-a

 

Rasprostranjenost i oblici rada organizacija civilnog društva koje pružaju specijalizirane servise ženama žrtvama nasilja 

Ženska soba je 2010. godine zahvaljujući podršci Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva provela istraživanje “Organizacije civilnog društva koje pružaju specijalizirane servise ženama žrtvama nasilja kao ključni akteri u procesu demokratizacije društva”.

Četiri kriterija za odabir organizacija bila su: OCD-i djeluju dulje od 2 godine; imaju najmanje 10 savjetovanja za žrtve mjesečno; sami/e se definiraju kao organizacije koje rade sa ženama žrtvama nasilja; nisu crkvene organizacije i/ili stranački OCD-i.

Cilj istraživanje je, između ostaloga, bio utvrditi rasprostranjenost organizacija civilnog društva koje pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja. Podatci istraživanja pokazali su kako većina organizacija (njih 56%) djeluje u najvećim gradovima u Hrvatskoj od čega 11 u Zagrebu a 7 u Rijeci i Splitu. Više od trećine djeluje u ostalim gradovima, kao što su Pula, Karlovac, Virovitica, Slavonski Brod a samo 3 organizacije u manjim mjestima kao što su Pakrac, Dalj i Tenja. Na žalost, niti jedna organizacija ne djeluje u selu.

Prema županijskoj pokrivenosti najviše brine što u 6 županija nema niti jedna organizacija, a to su: Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Ličko-senjska županija.

Jedan od rezultata istraživanja jest i karta organizacija civilnog društva koje pružaju specijalizirane servise ženama žrtvama nasilja koju možete pogledati u nastavku, a detaljnije podatke o samom istraživanju možete pogledati na:

Istraživanje Organizacije civilnog društva koje pružaju specijalizirane servise ženama žrtvama nasilja kao ključni akteri u procesu demokratizacije društva (2010.).

This post is also available in: English