Dana 04. veljače 2016., u Centru za socijalnu skrb Split je održana radionica za članove/ice mobilnih timova, županijske i zdravstvene koordinatore/ice za suzbijanje trgovanja ljudima. Edukacija je provedena u organizaciji Vlade Republike Hrvatske, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ministarstva socijalne politike i mladih i Ministarstva zdravlja.

Tema radionice bio je sustav suzbijanja trgovanja ljudima, standardne operativne procedure, sustav podrške žrtvama i svjedocima, prava žrtava i elementi Protokola za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovanja ljudima, posebno ženama i djecom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminala. Govornici su bili predstavnici/e Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Službe kriminalističke policije MUP-a, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravosuđa te Centra za žene žrtve rata Rosa.

Comments are closed.