Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) poziva sve zainteresirane žene na ciklus od 4 radionice na kojima mogu dobiti potporu i edukaciju za aktivno traženje posla, razviti komunikacijske vještine te osobnu efikasnost.

Ovaj projekt se provodi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Krapina, te Mrežom udruga Zagor i nastavak je dugogodišnjeg rada CESI u svrhu postizanja jednakih mogućnosti za žene u svijetu rada. Projekt je financijski podržan od Ministarstva socijalne politike i mladih.

Radionice će početi 23. ožujka 2015. u prostorijama CESI-a (Nova cesta 4, Zagreb). Teme koje će se obraditi kroz 8 modula tijekom trajanja programa su: komunikacijske vještine, neverbalna komunikacija, asertivnost, pregovaranje, intervju za posao, pisanje životopisa i motivacijskog pisma, nošenje s tremom, prezentacijske vještine, osobna efikasnost te upravljanje ciljevima i vremenom, putem interaktivnog grupnog rada. Također, u sklopu ovog programa žene mogu dobiti pravne savjete vezane uz radna i socijalna prava o tome kako se nositi s problemom diskriminacije mladih žena u svijetu rada.

Sve zainteresirane osobe mogu se prijaviti slanjem prijavnice putem e-maila na adresu cesi@cesi.hr najkasnije do 10.ožujka 2015. Na grupama može prisustvovati do 10 polaznica, a žene će nakon prijave dobiti sve potrebne informacije vezane uz same termine radionica.

Više informacija možete dobiti pozivom na telefon: 098/ 963 20 78 te upitom na mail adrese: zeljka.trgovec@cesi.hr ili ena.knezevic@cesi.hr.
Prijavnica se nalazi na sljedećoj adresi: cesi.hr

Comments are closed.