Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) iz Zagreba od 30. travnja, 2014. godine, započinje ciklus radionica za nezaposlene žene u Zaboku, po prvi puta na području Krapinsko-zagorske županije. Kroz interaktivan rad u grupi tijekom deset susreta žene će dobiti potpunu edukaciju za aktivno traženje posla, ali i za razvoj vlastitih vještina komunikacije i osobne efikasnosti.

Teme koje će se obraditi tijekom trajanja programa su: komunikacijske vještine, neverbalna komunikacija, asertivnost, pregovaranje, intervju za posao, pisanje životopisa i motivacijskog pisma, nošenje sa tremom, prezentacijske vještine, osobna efikasnost te upravljanje ciljevima i vremenom. U sklopu ovog programa žene također mogu dobiti i pravne savjete vezane uz radna i socijalna prava te diskriminaciju u svijetu rada.

Sve zainteresirane osobe mogu se prijaviti na broj telefona 01 24 22 800, 095 1997 038 ili putem e-mail adrese cesi@cesi.hr najkasnije do 24.travnja 2014. Nakon prijave, žene će dobiti sve informacije vezane uz termine radionica, a na grupama može prisustvovati 10 polaznica.

Projekt se provodi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područna služba Zagreb i nastavak je dugogodišnjeg rada CESI-a u svrhu postizanja jednakih mogućnosti za žene u svijetu rada. Program je financijski podržan od strane GIP International i Nizozemske ambasade.

Comments are closed.