Objavljene su liste kandidata/kinja za predstavnička i izvršna tijela vlasti te je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Virovitičko – podravske županije izradilo  rodnu analizu kandidacijskih lista za lokalne izbore 2013. g. za Virovitčko – podravsku županiju,  sukladno svojoj obvezi praćenja primjene Zakona o ravnopravnosti spolova, posebice čl.12 stavka 3, koji kaže da je osjetna neuravnoteženost jednog spola ako je njegova zastupljenost u tijelima političkog i javnog odlučivanja niža od 40%.

Ova analiza, kao i sve dosadašnje analize, pokazuje da broj žena nije odgovarajući sukladno učešću u stanovništvu i preporukama zakona. Žene se uglavnom nalaze  na niže rangiranim mjestima na listama, te im je tako smanjena mogućnost ulaska u predstavničko tijelo, izrazito je mali broj žena nositeljica lista i kandidacija za čelne funkcije, zastupljenost po strankama pokazuje da velike stranke imaju u postotku manji broj žena od ostalih stranaka ili grupe birača na svojim listama. Niti jedna žena nije kandidirana za županicu i gradonačelnicu, a samo dvije žene kandidirane su za načelnice općina.

Na ukupno 92 liste za županijsku skupštinu /gradska i općinska vijeća istaknuto je 1.422 kandidata/inja od toga je 352 žene što u postotku iznosi 25%.

Na ukupno 64 liste za izvršna tijela vlasti (župan, gradonačelnici, načelnici i njihovi zamjenici) kandidirano je ukupno 116 kandidata/kinja od toga je 13 žena što u postotku iznosi 11% i što predstavlja smanjenje kandidiranih žena u odnosu na izbore 2009. godine.

Povećan je postotak sudjelovanja žena na kandidacijskim listama za općinska vijeća. Postotak  kandidiranih žena za općinska vijeća iznosi 23,5 % što je značajan pomak u odnosu na izbore 2009.g. kada je taj postotak iznosio 19,76%. Gradska vijeća ostala su u istim okvirima s 29,5% kandidiranih žena na listama.

Pozitivan primjer na ovim izborima je općina Pitomača gdje je od ukupno 85 istaknutih kandidatura svoje mjesto na listama našlo je i 35 žena što u postotku iznosi 41%.

Comments are closed.