Uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama nekoliko riječkih udruga organizira akciju/protest, koja će se održati 25. studenog od 12:00 do 12:30 sati, na riječkom Korzu. Ovu akciju organiziraju Udruga PaRiter, SOS telefon – Rijeka, U.Z.O.R., Udruga Lori, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije, Ri Rock, Rijeka Tatoo Expo i drugi.

Protestom žele ukazati na to da je Hrvatska jedina država u regiji koja još uvijek nije ratificirala Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, kojom bi se obvezala provesti konkretne mjere u borbi protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja, uhođenja, obiteljskog nasilja, prisilnih brakova i genitalnog sakaćenja žena. S obzirom da je Hrvatska potpisala, ali ne i ratificirala spomenutu konvenciju, organizatori/ice žele ukazati na činjenicu da potpis znači i obvezu, oživjeti javni diskurs te osvijestiti problematiku. Preporuku da se imenovanu Konvenciju ratificira dao je i Odbor za uklanjanje diskriminacije žena Ujedinjenih Naroda u Preporukama Vladi Republike Hrvatske, a koje su objavljene u srpnju ove godine.

Comments are closed.