Promocija brošure “Kada znaš nije te srah – Vodič za žrtve, oštećenike i svjedoke u kaznenom postupku” će se održati 22. svibnja 2012. u 14 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Virovitici, a predstaviti će ju autorice Ines Hečimović i Desa Kolesarić. Brošura je nastala u sklopu projekta “Zaštita žena žrtava nasilja” financiranog od strane Veleposlanstva Republike Finske, a predstavlja vodič za žrtve, oštećenike i svjedoke u kaznenom postupku. Ideja vodilja za nastanak ovog vodiča bila je na jednostavan način približiti svima onima koji se nađu u kaznenom postupku što mogu očekivati i kakav je cijeli tok procesa.

Comments are closed.