Sastanak feministkinja Hrvatske i Srbije pod nazivom “Feministička etika odgovornosti u različitim političkim kontekstima – Srbija i Hrvatska” održava se od 24. do 27. travnja, 2014. godine u Poreču. Sastanak se održava u organizaciji Centra za građanske inicijative Poreč i Žena u crnom Beograd u sklopu projekta financiranog od strane Mediterranean Women`s Fund.

Četverodnevni sastanak dio je aktivnosti koje provode feministkinje s područja bivše Jugoslavije s ciljem organiziranja Ženskog suda – feminističkog pristupa pravdi, koji će se održati u proljeće 2015. godine u Sarajevu.

Na sastanku u Poreču će se okupiti feministkinje Srbije i Hrvatske koje su uključene u cjelokupni proces organiziranja Ženskog suda. Razgovarat će se o kontekstu u kojem su nastale i nastaju razne povrede ljudskih prava žena. Kontekstualizacija je važna za Ženski sud jer analizira uvjete u kojima feministkinje djeluju, analizira državne politike prema sučeljavanju s prošlošću i uspostavi pravde za žene žrtve rata te politike koje se odnose na žene i siromaštvo, rodno uvjetovano nasilje i slično.

Comments are closed.