Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske Višnja Ljubičić sudjelovala je na 2. sastanku radne skupine Ministarstva branitelja Republike Hrvatske, kao članica radne skupine za izradu Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu.

Pravobraniteljica je izrazila zadovoljstvo što se pristupilo izradi ovoga zakona kao i brzinom donošenja zakonodavnog prijedloga uz uključenje raznih dionika, stručnjaka/inja, institucija i organizacija civilnog društva. Pravobraniteljica smatra da će navedeni Zakon doprinijeti osobnoj i socijalnoj rehabilitaciji žrtava seksualnog nasilja tijekom Domovinskog rata, koje su ipak u najvećem broju žene. Ono što predstavlja problem i izazov u zakonodavnom prijedlogu navedene problematike je točan obuhvat žrtava nasilja. Naime, treba razjasniti radi li se o 50 žrtava iz postojećih sudskih postupaka ili o 1.500-2.500 procijenjenih žrtava iz UNDP-ove studije, i način i visina financiranja mjesečnih naknada, odnosno jednokratne reparacije uslijed nedostatka financijskih sredstava u državnom budžetu.

Ministarstvo branitelja RH se u strateškom planu za razdoblje 2014.-2016. godine obvezalo da će u navedenom razdoblju raditi na rješavanju pitanja pravne zaštite žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu te ostvarivanju njihovih prava kroz izradu Zakona o žrtvama seksualnog nasilja u Domovinskom ratu. Svrha donošenja Zakona je priznati patnje žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu od strane cjelokupnog društva i osiguranje pravnog statusa. Ministarstvo branitelja nastojat će žrtvama silovanja osigurati svu potrebnu psihosocijalnu i drugu pomoć te podršku kako bi se dostojanstveno i slobodno uključile u društveni život.

Comments are closed.